موزیک ویدیو موخرمایی

خواننده : بهتاش نیکراه

شعر: رضا پیکرستان

موزیک : رضا سعیدی

ویلن : جواد رضایی

بیس : آیدین شعبانی

آکاپلا : رکسانا خلیلی

طراح کاور : سبحان فرزانه

اسپانسر : رستوران کولمه